logo

Dotace na fotovoltaiku

Nabízíme vám

  • projekční řešení
  • přípravu dokumentace dotačního titulu
  • dodávku a instalaci fotovoltaických panelů
  • zprovoznění zařízení pro akumulaci energie
  • instalace FVE dle výpočtu roční spotřeby RD s max. roční dodávkou 30 % vyrobené energie