logo

Dešťovka

Nabízíme vám

  • dotační poradenství
  • projekční řešení
  • přípravu dokumentace dotačního titulu
  • dodávku, instalaci a zprovoznění zařízení pro akumulaci a využití přečištěných vod

 

Dotace ze státního fondu ,,DEŠŤOVKA,,

Problém s dlouhodobým suchem pomáhá řešit Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím dotačního programu Dešťovka. V minulosti byly příspěvky na nejjednodušší systémy, kdy nádrž zachytávala srážkovou vodu jen k zalévání zahrady, omezeny na seznam tzv. suchých obcí. Toto omezení dnes již neplatí a žadateli mohou být vlastníci obytných domů na území celé ČR.


Cílem dotačního programu Dešťovka je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník obytného domu a to jak fyzická, tak i právnická osoba. Obytným domem se pro potřeby dotačního titulu rozumí rodinný dům, bytový dům, ale i rekreační objekt sloužící k trvalému bydlení.
Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % z řádně doložených způsobilých výdajů. Sady k zachycení dešťové vody lze pořizovat od částek přes 3 000 Kč, v závislosti na objemu nádrže. A podle dalšího vybavení se lze dostat i na částky přesahující hranici 80 000 Kč.

V rámci dotačního titulu rozlišujeme 3 varianty řešení:


1) Dotaci až 55 000 Kč při využívání dešťové vody v existujících stavbách k zalévání. Akumulace srážkové vody pouze pro zálivku (retenční nádrž, ponorné čerpadlo).


2) Dotaci až 65 000 Kč mohou žádat majitelé novostavby, kteří chtějí dešťovou vodou zalévat i splachovat. Komplexní systém pro využití srážkové vody jako užitkové (zálivka zahrady, splachování toalet).


3) Dotaci až 105 000 Kč mohou získat majitelé novostaveb, kteří společně s využíváním dešťové vody plánují využívat i šedou odpadní vodu (například ke splachování), tj. systém pro akumulaci a přečištění odpadních vod z umyvadel, van, sprch či dřezů neobsahující fekálie tzv. šedé vody ve smyslu EN 12056.

 

POZOR !!! Dotační tituly lze vyřídit i 1 rok zpětně na již realizované opatření !!!

 

Kontakt na dotačního specialistu

Jiří Pumpr | +420 607 825 276 | pumpr@projektenergetickeochrany.cz