logo

Realizace staveb

Nabízíme vám

 • technický dozor investora
 • inženýring (zajištění existence sítí, souhlasných stanovisek dotčených orgánů, zastupování před úřady)
 • měření radonu
 • hydrogeologické posudky
 • vsakování
 • čerpací zkoušky
 • vyjádření dotčených orgánů a státní správy
 • zpracování výkazů výměr a rozpočtů
 • ocenění stavby
 • zprostředkování spolupráce s realizačními firmami
 • zajištění výběru dodavatele a poptávek
 • výkopové práce
 • terénní úpravy